Een osteopaat ziet in de praktijk een breed scala aan klachten voorbij komen bij volwassenen, baby’s en kinderen van alle leeftijden. De behandeling is er op gericht om het lichaam beter in staat te stellen functionele storingen op te ruimen: vastzittende wervels bij rug- en nekklachten, darmkrampen, overbelaste pezen, hoofdpijn, hyperventilatie of onbegrepen, vage klachten. Het kan allemaal te maken hebben met storingen die ontstaan zijn als gevolg van kleinere of grotere dingen die we als mens nu eenmaal meemaken, soms niet eens bewust. Denk aan zwangerschap en geboorte, valpartijen, operaties, verrekkingen, ziektes en het hele proces van groei en ontwikkeling. Een osteopaat die een baby of kind behandelt, helpt zowel de baby of het kind als de ouders verder vanaf het begin.

Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden!

Kun je dan met osteopathie alles oplossen?

Er is geen therapie zo universeel dat er alles mee valt op te lossen. De bedoeling is echter om een bijdrage te leveren om de mens in staat te stellen fysiek het beste van zichzelf naar boven te laten komen, het zelf-herstellend vermogen goed aan te zetten, het onderste uit de kan te halen wat betreft gezondheid. ‘Goed in je vel zitten’ vormt bovendien de basis voor een krachtig psychisch functioneren. Belangrijk om in dit verband nogmaals te benadrukken: wij worden opgeleid om ziekten te herkennen, om te weten waar we vanaf moeten blijven en wanneer we moeten doorverwijzen.

Neemt u gerust contact op met ons voor uw specifieke vraag!

Vage klachten

Er is een grijs gebied tussen ziekte versus gezondheid, tussen ‘niet lekker’ of ‘moe’ versus ‘fit’ en ‘energiek’, tussen geblokkeerd versus soepel, tussen vastzitten versus creatief zijn… In dit grijze gebied, het gebied waar ook de ‘vage klachten’ zich ophouden, is de osteopathie op haar best; dit houdt in dat we er een uitdaging in zien als er mensen komen die te horen hebben gekregen ‘daar moet u maar mee leren leven’ (maar die het gevoel hebben dat het zover nog niet is). In veel gevallen gaat het hier namelijk over de zogenaamde ‘functionele klachten’; er wordt bijvoorbeeld pijn en/of hinder ervaren als gevolg van blokkades en niet als gevolg van ziekmakende factoren. Regulier (bijvoorbeeld bij de huisarts) wordt nagekeken of er geen structurele zaken mis zijn: door middel van bijvoorbeeld een foto, scan of bloedbeeld wordt dit uitgesloten. Op zich heel fijn als alles in orde blijkt, maar het neemt de last niet weg. Medicatie dan maar? Pijnstillers? Maagzuurremmers voor uw baby? Afwachten? Meer dan eens hebben mensen al een lange weg achter zich voor ze bij ons aankloppen.

In het geval van diagnoses zoals bijvoorbeeld een tenniselleboog, whiplash of spastisch colon kan osteopathie de aangewezen therapie zijn; deze klachten vallen ook onder functionele aandoeningen. Zelfs bij structurele aandoeningen ofwel ‘ziekten’ is osteopathie niet uitgesloten: mensen met suikerziekte kunnen beter instelbaar raken, een darmaandoening als Crohn kan rustiger worden…

U volgt daarnaast gewoon uw reguliere adviezen, het één sluit het ander niet uit.

Er is ook een groep mensen die er zelf heil in ziet om juist preventief te komen. Hun argument is: ‘mijn auto breng ik toch ook elke 10.000 km weg voor onderhoud?’

Een complete lijst van aandoeningen is niet te geven is. Twijfelt u, dan mag u ons altijd mailen of bellen.

Een greep uit de indicaties

Volwassenen

Klachten van:

 • Rug of nek (al dan niet met uitstraling in been of arm), schouders, ellebogen, polsen, heupen, knieën, enkels, voeten
 • Buikklachten, maagzuurklachten
 • Hoofdpijn, migraine, whiplash
 • Menstruatieklachten, uitblijven van zwangerschap, blaasproblemen, incontinentie
 • Vermoeidheid, klachten van depressieve aard, slechte concentratie
 • Luchtwegproblematiek, druk op de borst, keel-, neus- en oorklachten

Zwangeren

De zogenaamde zwangerschapskwaaltjes, die een lelijke stempel kunnen drukken op deze bijzondere periode, ze hoeven er niet altijd bij te horen! Door gebruik te maken van de onderlinge relaties in het lichaam is het goed mogelijk om de buik te ontzien.

Baby’s

Voldoende aanleiding om te komen is er al als de intuïtie van de ouders vertelt dat er iets niet klopt, als ouders zich ongerust maken over hun kindje. Een osteopaat voor je baby is dan een oplossing om klachten bij je baby te behandelen.

Osteopaat voor je baby

De geboorte zelf, de ligging in de baarmoeder, de omstandigheden tijdens de zwangerschap kunnen er voor zorgen dat uw baby geen optimale start krijgt. Een osteopaat weet dat tijdens de geboorte er een enorme druk uitgeoefend wordt op de schedel, die dan nog bijzonder beweeglijk en week van structuur is. Soms heeft de baby even knel gezeten in het geboortekanaal, soms houdt de baby een handje bij het hoofd bij de geboorte, sommigen zijn omstrengeld, anderen komen na een lange of een heel korte persfase ter wereld of er is juist sprake geweest van een (spoed)keizersnede. Iedere geboorte heeft zijn eigen verhaal; dit verhaal is de eerste aanwijzing in de zoektocht naar wat er mogelijk aan de hand is. Je baby is in goede handen bij de osteopaat.

 • Veel of ontroostbaar huilen
 • Obstipatie (verstopping), diarree of buikkrampjes
 • Voorkeursligging (eventueel met schedelafplatting)
 • Overmatig spugen
 • Onrustig zijn, veel strekken
 • Slecht slapen
 • Moeite met drinken, slikken, boeren of veel hikken.

Pasgeborenen met bovenstaande problematiek kunnen direct terecht!

Preventief: als er zichtbaar niets aan de hand lijkt, wacht u het best tot een aantal weken na de geboorte, overlegt u gerust met ons.

Jonge kinderen

Groei en ontwikkeling zijn uitermate dynamische processen. Bij bewegingsverliezen in de weefsels kan het voorkomen dat de ontwikkeling scheeftrekt, soms letterlijk! Kinderen zijn puur, signalen mogen serieus genomen worden.

 • Slechte darmwerking (slecht eten, slechte ontlasting, buikpijn)
 • Controle na een val
 • Slecht slapen
 • Angstig of uitermate druk gedrag
 • Ontwikkelingsachterstanden
 • Keel-, neus- en oorproblemen
 • Ongerustheid/ intuïtie van de ouders

Oudere kinderen

 • Lichamelijke klachten zoals: buikpijn, hoofdpijn, rugpijn (ook scoliose), zwakke enkels, knieën of polsen
 • Ontwikkelingsachterstanden
 • Leer- en/ of concentratieproblemen
 • Motorische problemen of terugkerende sportblessures
 • Gedragsproblemen

Wij hebben ervaring met AD(H)D en beelden uit het autistisch spectrum. Vaak zoeken we hierbij de samenwerking met de BSM-de Jong therapeuten of andere hulpverleners. Ook hier geldt weer dat we er in de osteopathie een geheel eigen kijk op na houden, we gaan aan de slag met de lichamelijke kant van de symptomen.

 • osteopathie baby
 • baby osteopaat